מכונות המדידה הנידות של FARO מופעלות באמצעות תוכנות מדידה רגילות. ניתן להשתמש על גבי שולחן מדידה או להביא את המכונה לחלק. לFARO מגוון פתרונות למדידת חלקים קטנים, בינוניים וגדולים.
מוצרים:
GAGE
TITANUME, PLATINUM
LASER LINE SCANNER
FARO LASER TRACKER
http://www.faro.com