TITANUME, PLATINUM

-טווח מדידה - 1,200 1,800 2,400 3,000 ו 3,600 ממ'
-דיוק החל מ 0.005 ממ'
-טווח דיוקים ומחירים אטרקטיביים בהתאם לצורכי הדיוק
-6 או 7 מפרקים לקלות שימוש וגישה קלה לחלק הנמדד
-בסיס נייד, ניתן להתקנה במכונות עיבוד למדידה במהלך העיבוד
-תוכנת מדידה מלאה, מסוססת תיב"מ קלה ביותר להפעלה
-אפשרות לתוכנת REVERSE ENGINEERING
-נסיון מוכח בארץ
-פרוב אלקטרוני, פרוב קשיח או פרוב לייזר קווי
-יכול עבודה ללא חיבור חשמל - סוללה ניטענת
-מכונת מדידה אישית