Vision

פרוב אופטי למדידת חלקים, להתקנה ע"ג מכונות ABERLINK. הפרוב ניתן להחלפה מהירה עם הפרוב הרגיל. תוכנת מדידה אופטית קלה ביותר לשימוש.