Aberlink 3D

תוכנת מדידה למכונות מדידה ידניות אוטומטיות, כולל תמיכה בפרוב אופטי.

ממשק משתמש קל ביותר להפעלה, אינטואיטיבי ללימוד.

החלק הנמדד מוצג בצורה גרפית על גבי המסך. זיהוי אוטומטי של האלמנטים הנמדדים - מישור, מעגל קו וכו'.

הפעלה באמצעות העכבר עם שימוש מינימלי במיקלדת.