Zentih

מכונת מדידה אוטומטית בנפח מדידה של 1200x1000x800 ממ'.
דיוק מדידה של 0.004+0.004L/1000.
מהירות מדידה גבוהה ביותר. תוכנת דידה קלה ביותר ללימוד והפעלה, מחיר נוח במיוחד.