Axiom Too

מכונות מדידה ידניות ואוטומטיות, נפח מדידה של 540x600x500 ממ' ו 600x900x500 ממ'.
דיוק 0.0035+L/250 . מסבי אויר לכל הצירים.
תוכנת דידה קלה ביותר ללימוד והפעלה, מחיר נוח במיוחד.


ניתן לרכוש את המכונה כידנית ולהסב אותה לאוטומטית בשלב מאוחר יותר.