הספקים:
מכונות מדידה אוטומטיות מקרמיקה, ותוכנות מדידה מבוססות תיב"מ

מכונות מדידה ידניות ואוטומטיות מאלומיניום

זרועות מדידה Laser Tracker